Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
risikofaktor
 
Egenskap knyttet til individet eller individets omgivelser som kan ha betydning for brannsikkerheten.
Den
Kommentar:
Hovedkategorier av individets risikofaktorer er nedsatt fysisk funksjonsevne (syn, hrsel, bevegelse), nedsatte kognitive evner (demens, psykisk helse, rus), og sprk, kultur og holdninger (nylig bosatte flyktninger, gjestearbeidere, studenter).

Risikoen for bli skadet i eller omkomme av brann henger ogs sammen med det fysiske miljet og de sosiale og organisatoriske omgivelsene personen befinner seg i.
Kilde: Rett tiltak p rett sted, 2015-11-12, SPFR-rapport A15 20075:1

SØKERESULTAT

risikofaktor

 

Tilbake til forrige side