Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

K (klassifiseringsbetegnelse)
K1 (klassifiseringsbetegnelse)
K1-A (klassifiseringsbetegnelse)
K2 (klassifiseringsbetegnelse)
kabel
KAC-bryter
kallesignal
kalorimeter
karakteristisk brannareal
karakteristisk verdi
karbonisere
kasernert vakt
kaskadeeffekt
kastelengde - slokkemiddel
katalysator
katastrofe
katastrofe - redningstjeneste
kjeleanlegg
kjemikaliedykker
kjemikaliedykkerlag
kjemikaliedykkerleder
kjemikaliedykking
kjemikalieverndrakt
kjølesone
klargjøringstid
klargjøringstid
kledning
kombinasjonsstrålerør
komfyrvakt
kommando
kommandobil
kommandoplass (KO)
kommunikasjon for pusteluftapparat
kompakt stråle
kompenserende tiltak
kompresjonsvarme
kondensering
konduksjon
konduktivitet
konfigurasjonsfaktor
konflagrasjon
konsekvens
konsekvensanalyse
konstruksjonsdelsanalyse (for brann)
kontaktledningsanlegg
kontinuerlig utslippssted
kontroll
kontroll - organisatorisk
kontrollag
kontrollerbart alarmsystem
kontrollerklæring for prosjektering
kontrollerklæring for utførelse
kontrollrom
kontrollspenn
kontrolltemperatur (ADR/RID)
konveksjon
konveksjonsfaktor
konveksjonskoeffisient
konvektiv varmefluks
konverterbart system - ventilasjon
konvinkel
koplingsnøkkel
kortslutning
kortslutningslysbue
krise
krise - redningstjeneste
kriseplan
Kriserådet
Krisestøtteenheten
kritisk dråpestørrelse
kritisk forhold
kritisk materialtemperatur
kritisk temperatur
kritisk vannmengde
kritisk vannpåføringsrate
krypstrøm
KSE
kullbuemeisling
kvartalsbrann

 

Tilbake til forrige side