Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

S (klassifiseringsbetegnelse) (1)
S (klassifiseringsbetegnelse) (2)
s1 (klassifiseringsbetegnelse)
s2 (klassifiseringsbetegnelse)
s3 (klassifiseringsbetegnelse)
Sa (klassifiseringsbetegnelse)
SADT
salveplan
sambandsstruktur
samfunnssikkerhet
samlerr
samsvarserklring
samsvarserklring for prosjektering
samsvarserklring for utfrelse
samsvarsvurdering
samvirkepartner - redningstjeneste
samvirkeprinsippet - redningstjeneste
sanering
sannsynlighet
SAR
SAR-varsling
SCADA - Ndnett
SDS - Ndnett
seksjoneringsvegg
seksjonert alarm
sektor
sekundr brende konstruksjon
sekundrfunksjon - alarmanlegg
sekundrskade
sekundrt utslippssted
selvaksellererende dekomponeringstemperatur
selvantennelse
selvantennelsestemperatur
selvantennende fast stoff
selvantennende vske
selvberging
selvopphetende
selvopphetende stoff
selvopphetende stoff, kategori 1
selvopphetende stoff, kategori 2
selvoppvarming
selvreaktivt stoff
selvredning
selvslokke
selvslokkende
semiduplex
sentralapparat
sentralvarmeanlegg
serielysbue
sikkerhetsalarm - Ndnett
sikkerhetsdatablad
sikkerhetsforskrift
sikkerhetsfunksjoner (petroleumsvirksomhet)
sikkerhetslys
sikkerhetssele
sikkerhetssone
sikkerhetssystem (petroleumsvirksomhet)
sikkerhetsventil
sikkert sted
sikring - elektrisitet
sikringsbelte
sikringsmann
sikringsslange
sikt
simplex
sintring
sirene
SITRAP
situasjonen under kontroll
situasjonsrapport
skadebegrensende tiltak
skadeforebyggende tiltak
skadested
skadestedsleder
skarp velse
skjrebrenner
skjrslokker
skog- og utmarksbrann
skogbestand
skogbrannbil
skogbrannfareindeks
skogbrannindeks
skogbrannklasse
skogbrannreservestyrke
skogbrannskog
skogmark
skorstein
skorsteinsbrann
skorsteinseffekt
skumanlegg
skumapparat
skumbil
skumblander
skumforblander
skumkonsentrat
skumrr
skumslokker
skumtall
skumvske
skyvestige
slagkraft
slangebil
slangebro
slangekopling
slangetetter
slangetrommel
slangeutlegg
slavedetektor
sliping
slokke
slokkedistrikt
slokkekriterium
slokkelanse
slokkemiddel
slokkepulver
slokkeskum
slokkespiker
slokkespray
slokkespyd
slokkestrle
slokketid
slokkevann
slokkevannsforsyning
slokkevannskapasitet
slukke
sluttmotstand
slyfebalansering
slyfebasert alarmanlegg
slyfediagram
slyfefeil
slyfeoversikt
slyfetest
Sm (klassifiseringsbetegnelse)
smelteenergi
smelteledd
smeltepunkt
SMOGRA
snorkelbil
sone 0 - gassutslipp
sone 1 - gassutslipp
sone 2 - gassutslipp
sonemodell
sort sektor
sot
sotavsetning
sotbrann
sotbrannmotstand
sperrepost
spesifikk brannbelastning
spesifikk brannenergi
spesifikk optisk ryktetthet
spesifikk vannpfringsrate
spesifikk vanntilfrsel
spesifikk varmekapasitet
spesifikk varmeverdi
spillolje
splashdrakt
spontan antennelsestemperatur
spontanantennelse
sporadisk personopphold
spredt strle
sprengningsplan
sprengstoff
sprinkler
sprinkleranlegg
sprinkleranlegg, alternerende
sprinkleranlegg, fasade
sprinkleranlegg, preaction
sprinkleranlegg, stengeventil
sprinkleranlegg, trrrsanlegg
sprinkleranlegg, vtrrsanlegg
sprinklerhode
sprinklerhode, extended coverage
sprinklerhodesystem, sikksakk
sprinklerkontrollboks
sprinklerpumpe
sprinklersentral
sprinklerventil
sprutbeskyttelsesdrakt
stabilitet - brann
Stamnett - Ndnett
standard brannmotstand
standard operasjonell rutine (SOR)
standard tid-temperaturkurve
standardbrann
startbrann
startbrannrom
startlinje
stasjonr sugeslange
stasjonr vannkilde
stasjonrt slokkeanlegg
statusmelding - Ndnett
steinsprekking
stender
stigebil
stigerr
stigevange
stille alarm
stillegruppe - Ndnett
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 1
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 2
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 3
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 1
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 2
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 3.
stokkstige
storulykke
strategisk ledelsesniv
strategisk niv - redningstjeneste
strategisk plan
strmfringsevne (kontinuerlig)
strmningsvarme
strmstyrt jordfeilvern
strmsvekking
strmking
strlefrer
strlerr
strlerrsmunnstykke
strlerrstrykk
strlevarme
styresone
styrt evakuering
stkiometrisk blanding
stkiometrisk forbrenning
stttestyrke
sttvis slokketeknikk
stveksplosjon
stveksplosjonsomrde
stende styrke
sublimasjon
sublimeringsvarme
substrat
sugefilter
sugekurv
sugesil
sugeslange - vannlevering
sugeslange - ventilering
svakt antennelig materiale
svart begrensningslinje
sveiseloppe
sveising
svi
synsfaktor
systemrevisjon
srskilt brannobjekt - kategori a
srskilt brannobjekt - kategori b
srskilt brannobjekt - kategori c
srskilt brannobjekt - type a
srskilt brannobjekt - type b
srskilt brannobjekt - type c
srskilt brannobjekt - type d
srskilt brannobjekt - type e
srskilt brannobjekt (1)
srskilt brannobjekt (2)
sksomrde
sksteig
srbar gruppe
srbarhet

 

Tilbake til forrige side