Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
internkontroll
 
Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utfres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, milj- og sikkerhetslovgivningen.
Den
Kilde: Forskrift om systematisk helse-, milj- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (1997-

SØKERESULTAT

internkontroll

 

Tilbake til forrige side