Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
innsatsleder
 
Den som har overordnet ansvar for en innsats og beslutter mlsetting og tildeling av ressurser innenfor hele innsatsomrdet.
Den
Kommentar:
Skal normalt befinne seg ved innsatsomrdet. Kan vre person fra politi, brann- og redningsetat etc. avhengig av type hendelse. Kan omfatte ledelse av innsatsstyrker fra en eller flere etater. Ved redningsinnsatser er innsatsleder vanligvis politi.
Kilde: Akutt forurensning - terminologi, Kystverket www.afterm.no (2010)

SØKERESULTAT

innsatsleder
innsatsleder brann
innsatsleder helse
innsatslederbil

 

Tilbake til forrige side