Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
flammepunkt
Den laveste temperaturen der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig mengde brennbar gass til antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prvingsbetingelser.
Det
Kommentar:
Flammepunkt skiller seg fra antennelsestemperatur ved at forbrenningen ikke vedvarer. Flammepunkt angis i oC. Engelsk: flash point, flash temperature.
Kilde: NS-EN ISO 13943: 2010. Fire safety - Vocabulary

SØKERESULTAT

flammepunkt

 

Tilbake til forrige side