Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

 
 
CBRNE
 
Forkortelse for: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive.
 
Kommentar:
CBRN er den internasjonalt mest brukte fellesbetegnelse for skadelige kjemikalier, biologiske eller strlefarlige stoffer. Da de fleste forsettlige hendelser involverer eksplosiver i en aller annen form, brukes ogs ofte betegnelsene CBRNe eller CBRN(E) i forbindelse med terror-relaterte hendelser.
Kilde: Akutt forurensning - terminologi, Kystverket www.afterm.no (2010)

SØKERESULTAT

CBRNE

 

Tilbake til forrige side