Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
reservestyrke
 
Styrke i tillegg til førsteinnsatsstyrken og tilleggsstyrker, som det er inngått samarbeids- eller bistandsavtaler med.
Den
Kommentar:
Kan være personer, beredskapsorganisasjoner eller frivillige organisasjoner.
Kilde: Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) (2021-


FAGUTTRYKK ENDRET DE SISTE 12 MND.

!holdetid
aggregattilstand
brann- og redningstjeneste
brann- og redningsvesen
brannforebygger
brannheis
brannkonstabel
brannmann
brannmannsheis
brannmannspanel
brannmannøks
brannsjef
eksplosjonsfarlig atmosfære
Ex n
forsterkningsstyrke
frivillig brannmann
førsteinnsatsstyrke
heltidsbrannmann
innsatsstyrke
offentlig brannvesen
reservestyrke
standard operasjonell rutine (SOR)
støttestyrke
tilleggsstyrke

SØKERESULTAT

reservestyrke

 

Tilbake til forrige side