Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
teknisk kontrollorgan
 
Foretak, offentlig organ el. som har rett til drive samsvarsvurdering av produkt som andre har utviklet.
Det
Kommentar:
Myndighetene kan etter sknad peke ut et organ som teknisk kontrollorgan.
Kilde: Lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgve gjennomfre samsvarsvurderingar. (1994-

SØKERESULTAT

teknisk kontrollorgan

 

Tilbake til forrige side