Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
systemrevisjon
 
Systematisk gransking av virksomheten for fastsl at internkontrollaktivitene og resultatene av dem stemmer overens med internkontrollsystemet, og at internkontrollaktivitetene er hensiktsmessige for oppn virksomhetens ml for milj og sikkerhet.
Den
Kilde: Forskrift om systematisk helse-, milj- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (1997-

SØKERESULTAT

systemrevisjon

 

Tilbake til forrige side