Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
strategisk plan
Situasjonsbetinget plan som angir ml og overordnede rammer. Planen utarbeides av den verste ansvarlige ledelsen og ivaretar samfunnets behov og interesser, og overordnede faglige forhold.
Den
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

strategisk plan

 

Tilbake til forrige side