Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
standard brannmotstand
 
Evnen som en konstruksjon eller en del av den (vanligvis bare konstruksjonsdeler) har til oppfylle pkrevde funksjoner (lastbrende funksjon og/eller brannskillende funksjon) under varmeeksponering etter standard tid-temperaturkurve for en angitt lastkombinasjon og en angitt tidsperiode.
Den
Kilde: NS-EN 1991-1-2:2002+NA:2008. Eurokode 1: Laster p konstruksjoner Del1-2: Allmenne laster. Laster p konstruksjoner ved brann.

SØKERESULTAT

standard brannmotstand

 

Tilbake til forrige side