Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
sprinkleranlegg, alternerende
 
Sprinkleranlegg der rrnettet etter valg, fylles enten med vann, luft eller inertgass, avhengig av omgivelsestemperaturen.
Det
Kommentar:
Sprinkleranlegg som fungerer som trt anlegg i vinterperioden og vtt anlegg i sommerperioden. Sprinkleranlegget er forsynt med en trrventil og en vtventil. Trrventilen kobles inn i vinterperioden og vtventilen kobles inn i sommerperioden. Dette gjres for ke sikkerheten i sommerperioden.
Kilde: NS-EN 12845 Faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer. Dimensjonering, installasjon og vedlikehold. 2004

SØKERESULTAT

sprinkleranlegg, alternerende

 

Tilbake til forrige side