Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
sporadisk personopphold
 
Opphold av personer i byggverk eller del av byggverk som skjer av og til og over kortere tid.
Det
Kommentar:
Byggverk beregnet for sporadisk personopphold kan f.eks. vre lagerbygning, skur, garasje mv. uten fast arbeidsplass.
Kilde: Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (2010-)

SØKERESULTAT

sporadisk personopphold

 

Tilbake til forrige side