Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
skogbrannklasse
 
Klasse som angir hyppigheten av brann i ulike typer skog og mark.
Den
Kommentar:
Klassifiseringen er hentet fra Sverige og kalles ASIO-modellen. Brannfrekvensen relateres i modellen til fuktighets- og nringsforholdene og dermed ogs til ulike skogtyper. Den bygger p en inndeling av landskapet i fire klasser etter brannhyppighet. Kategoriene tilsvarer flgende brannfrekvenser:
A: Brenner aldri. Brannfrekvens p mer enn 300 r. Representative skogtyper er for eksempel sumpgranskog, hgstaudegranskog eller lauvsumpskoger.
S: Brenner sjelden. Brannfrekvens p 100300 r, for eksempel blbrgranskog, lavurtgranskog.
I: Brenner i blant. Brannfrekvens p cirka 100 r, for eksempel brlyng barblandingsskoger, gjerne med noe lauvinnblanding.
O: Brenner ofte. Brannfrekvens p 4060 r, for eksempel lavfuruskog.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

skogbrannklasse

 

Tilbake til forrige side