Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
sikkerhetsfunksjoner (petroleumsvirksomhet)
 
Fysiske tiltak som reduserer sannsynligheten for at en fare- og ulykkessituasjon oppstr, eller som begrenser konsekvensene ved en ulykke.
Den
Kilde: Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold p landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) (2011-

SØKERESULTAT

sikkerhetsfunksjoner (petroleumsvirksomhet)

 

Tilbake til forrige side