Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
selvaksellererende dekomponeringstemperatur
 
Den laveste temperaturen hvor selvaksellererende dekomponering er mulig for et stoff i den emballasjen som benyttes under transporten.
Den
Kommentar:
Bestemmelsene for fastsettelse av SADT og flgene av oppheting i lukket beholder, finnes i del II i UN Testmanualen.
Kilde: ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods (2011-2013)

SØKERESULTAT

selvaksellererende dekomponeringstemperatur

 

Tilbake til forrige side