Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
risiko
 
Usikkerhet knyttet til om en unsket hendelse vil inntreffe og hvilke konsekvenser den kan f.
Den
Kommentar:
Usikkerhet kan uttrykkes gjennom sannsynlighet
Kilde: NS 5814: Krav til risikovurderinger

SØKERESULTAT

risiko
risikoakseptkriterium
risikoanalyse
risikoevaluering
risikofaktor
risikogruppe
risikoklasse - byggteknisk forskrift
risikoklasse - rykventilasjon
risikomatrise
risikoutsatt gruppe
risikovurdering

 

Tilbake til forrige side