Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
resttverrsnitt
 
Resterende tverrsnitt av den opprinnelige konstruksjonsdelen etter at de forkullede partiene er trukket fra.
Det
Kommentar:
Brukes om trekonstruksjoner utsatt for brann.
Kilde: NS 3470-2: 2003. Prosjektering av trekonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonregler. Del 2: Brannteknisk dimensjonering. 1. utgave februar 2003.

SØKERESULTAT

resttverrsnitt

 

Tilbake til forrige side