Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
redningsemballasje
 
Spesiell emballasje hvor kolli som er skadet eller defekt, eller som lekker, eller farlig gods som er slt eller har lekket ut, kan anbringes for kunne transporteres til gjenvinning eller fjerning.
Den
Kilde: ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods (2011-2013)

SØKERESULTAT

redningsemballasje

 

Tilbake til forrige side