Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
probabilistisk beregningsmodell
 
Brannsimuleringsmodell som behandler fenomener som en serie av pflgende hendelser eller tilstander, med matematiske regler som styrer overgang fra en hendelse til en annen, og med sannsynligheter knyttet til hver overgang.
Den
Kilde: NS-EN ISO 13943: 2010. Fire safety - Vocabulary

SØKERESULTAT

probabilistisk beregningsmodell

 

Tilbake til forrige side