Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
preakseptert ytelse
 
Ytelse angitt av myndighet som vil oppfylle, eller bidra til oppfylle, ett eller flere funksjonskrav.
Den
Kommentar:
Preaksepterte ytelser angir minimum som er ndvendig for oppfylle forskriftens krav.
Kilde: Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (2010-)

SØKERESULTAT

preakseptert ytelse

 

Tilbake til forrige side