Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
passiv brannbeskyttelse
 
Overflatebehandling, kledning eller frittstende system som ved brann vil gi termisk beskyttelse som reduserer hastigheten for varmeoverfring til det beskyttete objektet eller omrdet.
Den
Kommentar:
Forkortes gjerne PBB (engelsk: PFP).
Kilde: NS-EN ISO 13702:1999 Petroleums og naturgassindustri. Kontroll og reduksjon av brann og eksplosjoner p produksjonsinstallasjoner til havs. Krav og retningslinjer (ISO 13702:1999)

SØKERESULTAT

passiv brannbeskyttelse

 

Tilbake til forrige side