Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
omhyllingsflate
 
Summen av de innvendige arealene (m2), inklusive pninger, som omhyller branncellen.
Den
Kommentar:
Summen av overflatene av gulv, himling og vegger. Innhengte, partielle dekker, utstikkende bjelker o.l. ker ikke omhyllingsflaten hvis de ikke har stor varmekapasitet og varmeledningsevne.
Kilde: Melding HO-3/2000. Temaveiledning om rykventilasjon. Statens bygningstekniske etat, 2000.

SØKERESULTAT

omhyllingsflate

 

Tilbake til forrige side