Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
konstruksjonsdelsanalyse (for brann)
 
Termisk og mekanisk analyse av en konstruksjonsdel som eksponeres for brann, der konstruksjonsdelen vurderes separat med passende grensebetingelser og opplagerbetingelser.
Den
Kommentar:
Det tas ikke hensyn til indirekte brannpvirkninger, unntatt dem som flger av temperaturgradienter.
Kilde: NS-EN 1991-1-2:2002+NA:2008. Eurokode 1: Laster p konstruksjoner Del1-2: Allmenne laster. Laster p konstruksjoner ved brann.

SØKERESULTAT

konstruksjonsdelsanalyse (for brann)

 

Tilbake til forrige side