Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
innsatsleder brann
 
Den som har overordnet ansvar for brannvesenets innsats og beslutter mlsetting og tildeling av ressurser til brannvesenet innenfor hele innsatsomrdet.
Den
Kommentar:
Skal normalt befinne seg ved innsatsomrdet. Ved redningstjeneste rapporterer vedkommende til innsatsleder. Tidligere kalt fagleder brann. Blir ogs benevnt 01.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

innsatsleder brann

 

Tilbake til forrige side