Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
innretning (petroleumsvirksomhet)
 
Installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefarty eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter ogs rrledning og kabel nr ikke annet er bestemt.
Den
Kilde: Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) (1996-

SØKERESULTAT

innretning (petroleumsvirksomhet)

 

Tilbake til forrige side