Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

 
 
gassfri
 
Om atmosfre i tank, rom eller rrledning: Som inneholder mindre enn 1 % av nedre eksplosjonsgrense av brannfarlig vare.
 
Kilde: Forskrift om arbeid i tanker (1985-

SØKERESULTAT

gassfri

 

Tilbake til forrige side