Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
fareklasse (3)
 
Uttrykk for brannrisiko, brannenergi, spredningsfare og skadeomfang basert p skadeforsikringsselskapenes regler, som benyttes ved dimensjonering av sprinkleranlegg.
Den
Kommentar:
Hovedklassene er Lav, Middels og Hy. De to sistnevnte igjen er delt i 4 undergrupper.
Kilde: Melding HO-1/99. Sprinkler. Temaveiledning. Direktoratet for brann-og eksplosjonsvern (DBE) og Statens bygningstekniske etat (BE), 1999.

SØKERESULTAT

fareklasse (3)

 

Tilbake til forrige side