Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
euroklasse
 
Klassifiseringsbetegnelse for produkters egenskaper ved brannpvirkning i det harmoniserte systemet under EUs byggevaredirektiv.
Den
Kommentar:
Klassene for byggeprodukter unntatt gulvbelegg angis som A1, A2, B, C, D, E og F, der kravene til klasse A1 er de strengeste. Tilsvarende angis klassene for gulvbelegg med A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl og Ffl. Rykproduksjon angis med s1, s2 og s3, der det er strengest krav til klasse s1. Produksjon av brennede drper angis med d0, d1 og d2, der d0 betyr at det ikke er observert brennede drper under prving.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

euroklasse

 

Tilbake til forrige side