Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
elektrisk utstyr
 
Enhver artikkel eller gjenstand for produksjon, omforming, overfring, fordeling, bruk eller mling av elektrisk energi slik som bruksgjenstander, transformatorer, omformere, mleinstrumenter, vern, installasjonsmateriell, eller sammenstillinger av slike.
Det
Kilde: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (1998-

SØKERESULTAT

elektrisk utstyr

 

Tilbake til forrige side