FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
eksplosiv vare
 
Eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte.
Den
Kommentar:
Er inndelt i følgende hovedslag:
a) sprengstoff, slik som nitroglyserin, nitriocellulose, trinitrotoluen, hexogen, dynamitt og nitratsprengstoff,
b) krutt, slik som røksvakt krutt og svartkrutt,
c) tennmidler av enhver art som brukes i samband med andre eksplosiver unntatt tennmidler som faller inn under hovedslaget ammunisjon,
d) ammunisjon, slik som patroner bestående av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel, hylser av enhver art forsynt med ladning eller tennmiddel, prosjektiler forsynt med ladning, sporlys eller tennmiddel, håndgranater, bomber, raketter og miner samt lys-, brann- og røkbokser,
e) pyroteknisk vare, slik som fyrverkeri, fyrstikker og lys-, røk- og brannsatser eller andre pyrotekniske satser.
Kilde: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (2002-

SØKERESULTAT

eksplosiv vare

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: