Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
eksplosiv vare
 
Eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis bestr av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne p eksplosjonsartet mte.
Den
Kommentar:
Er inndelt i flgende hovedslag:
a) sprengstoff, slik som nitroglyserin, nitriocellulose, trinitrotoluen, hexogen, dynamitt og nitratsprengstoff,
b) krutt, slik som rksvakt krutt og svartkrutt,
c) tennmidler av enhver art som brukes i samband med andre eksplosiver unntatt tennmidler som faller inn under hovedslaget ammunisjon,
d) ammunisjon, slik som patroner bestende av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel, hylser av enhver art forsynt med ladning eller tennmiddel, prosjektiler forsynt med ladning, sporlys eller tennmiddel, hndgranater, bomber, raketter og miner samt lys-, brann- og rkbokser,
e) pyroteknisk vare, slik som fyrverkeri, fyrstikker og lys-, rk- og brannsatser eller andre pyrotekniske satser.
Kilde: Forskrift om hndtering av eksplosjonsfarlig stoff (2002-

SØKERESULTAT

eksplosiv vare

 

Tilbake til forrige side