Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
bruksenhet (1)
 
En samling bygninger, rom eller lokaler som sammen anvendes i en bestemt hensikt (f.eks. bolig, kontor). Bruksenhet kan best av n eller flere brannceller.
Den
Kommentar:
En bruksenhet kan vre n bygning, f.eks. kontorbygg, eller flere bygninger, f.eks. sykehus, men kan ogs vre del av en bygning, f.eks. boenhet (bolig), kontorenhet, eller for eksempel en avdeling eller post p et sykehus
Kilde: Byggeforskrift 1987 (1987-1997)

SØKERESULTAT

bruksenhet (1)

 

Tilbake til forrige side