Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
brannscenario
 
Kvalitativ beskrivelse av forlpet av en brann med hensyn til tid, med angivelse av spesifikke hendelser som karakteriserer den analyserte brannen og skiller den fra andre mulige branner.
Det
Kommentar:
Typiske hendelser som er definert er antennelse og brannvekst, stadiet for fullt utviklet brann, avkjlingsfasen og systemer som pvirker forlpet av brannen.
Kilde: NS-EN ISO 13943: 2010. Fire safety - Vocabulary

SØKERESULTAT

brannscenario

 

Tilbake til forrige side