Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
brannfarlig vare
 
Brannfarlig vske - vare i flytende eller halvfast form som har et flammepunkt p hyst 55 C, samt - uansett flammepunkt - motorbrensel og fyringsolje. Brannfarlig gass - gass som etter antennelse kan forbrenne i luft.
Den
Kilde: Forskrift om brannfarlig vare (2002-2009)

SØKERESULTAT

brannfarlig vare

 

Tilbake til forrige side