Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
begrensningslinje
 
Linje som skal forhindre at en skog- og utmarksbrann sprer seg videre.
Den
Kommentar:
Kan vre naturlig (vann, elver, myrer, pent lende), bygd (veier, jernbanelinje, kraftlinjer) eller kunstig (branngate, vernebrent omrde, grfter, jordstreng, fuktet omrde).
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

begrensningslinje

 

Tilbake til forrige side