Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
ansvarlig prosjekterende (PRO)
 
Foretak som er ansvarlig for at sknaden i en byggesak er tilstrekkelig dokumentert og viser at tiltaket er prosjektert slik at det tilfredsstiller alle krav gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven.
Den
Kommentar:
Forkortes ofte PRO. Se for vrig forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK).
Kilde: Melding HO-3/2000. Temaveiledning om rykventilasjon. Statens bygningstekniske etat, 2000.

SØKERESULTAT

ansvarlig prosjekterende (PRO)

 

Tilbake til forrige side