Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
ansvarlig kontrollerende (KPR / KUT)
 
Foretak som er ansvarlig for kontroll etter kontrollplanen i en byggesak.
Den
Kommentar:
Forkortes ofte KPR (kontrollerende for prosjektering) og KUT (kontrollerende for utfrelse). Se for vrig forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK).
Kilde: Melding HO-3/2000. Temaveiledning om rykventilasjon. Statens bygningstekniske etat, 2000.

SØKERESULTAT

ansvarlig kontrollerende (KPR / KUT)

 

Tilbake til forrige side