Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
alarmventil (Melding HO-1/90)
 
Alarmutgang hvor det vil strmme en begrenset mengde vann til en hydraulisk alarmklokke nr sprinkleranlegget utlses. Det benyttes forskjellig type ventil tilpasset de ulike typer anlegg (vtanlegg-vtventil, trranlegg-trrventil osv.)
Den
Kilde: Melding HO-1/90. Retningslinjer for offentlig pbudte sprinkleranlegg. Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, 1990.

SØKERESULTAT

alarmventil (Melding HO-1/90)

 

Tilbake til forrige side