Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
RID
 
Forkortelse for: Rglement concernant le Transport International ferroviaire des Marchandises Dangereuses.
Den
Kommentar:
Fransk for: Det internasjonale reglement for transport av farlig gods p jernbane. Finnes som bilag 1 til vedlegg B i konvensjonen om internasjonal jernbanetransport (COTIF).
Kilde: Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods (2001 -

SØKERESULTAT

RID

 

Tilbake til forrige side