Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

 
 
B (klassifiseringsbetegnelse - offshore)
 
Angivelse av brannmotstandsevnen til et brannskille.
 
Kommentar:
Skille utfrt i ubrennbare materialer som oppfyller flgende kriterier:
a) det hindrer spredning av flammer i minst en halv time av normert brannprve,
b) det er utformet slik at gjennomsnittstemperaturen p ueksponert side ikke stiger mer enn 140 C over den opprinnelige temperaturen. Temperaturen skal heller ikke p noe enkelt punkt stige mer enn 225 C over den opprinnelige temperaturen innenfor flgende tider:
- klasse B-30: 30 minutter,
- klasse B-15: 15 minutter,
- klasse B-0: 0 minutter.
Kilde: Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) (2011-

SØKERESULTAT

B (klassifiseringsbetegnelse - offshore)

 

Tilbake til forrige side