FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12. 2013
Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
risikoevaluering
 
Prosess for å sammenligne beskrevet eller beregnet risiko med gitte risikoakseptkriterier.
Den
Kommentar:
Prosessen inkluderer også identifisering og dokumentasjon av risikoreduserende tiltak og anbefalinger.
Kilde: NS 5814: 2008 Krav til risikovurderinger


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

ADN
AFFF
akseptkriterier
aktivt brannsikringstiltak
akutthjelper
anerkjent norm
ARK
ASTM
barnesikker lighter
bergsprengning
Berøringsspenning (UT)
beskyttelsesart
brannaktiveringsrisiko
brannalarmanlegg (1)
branncelle (2)
branninstruks
brannkurve for hydrokarbonbrann
brannlidt
brannmotstand (2)
brannsikringstiltak
brannskillende funksjon
brannvern
brenselcelle
brenselcellemotor
byggverk
bærende hovedsystem
CAFS
CAFS
CENELEC
CGA
CSI
det lokale elektrisitetstilsyn
dimensjonerende spesifikk brannenergi
eksplosiv atmosfære
eksplosiv atmosfære
eksplosjonsfarlig atmosfære
eksplosjonssikker/beskyttelsesart "d"
ekvivalent branneksponeringstid
elektrisk lavspenningsanlegg
elektrisk sjokk (elektrisk støt)
elektrisk utstyr
eliminasjonsmetode
ensonemodell
etterlysende merking
Ex d
Ex e
Ex p
faregruppe
faretemperatur
FEA-F
feiing
FEL
FEU (1)
FEU (2)
first responder
flammeskjerm
forbrenningsfaktor
forenlige eksplosive varer
forhøyet sikkerhet "e"
formfaktor
forsager
forspenningstid
FSH
FSL
fyllingsgrad
gassflaske
gassflaskebatteri
gjennomføringsplan
global konstruksjonsanalyse
godkjenningsområde
hakestykke
harmonisert standard
HC-kurve
hovedbæresystem
høyeksplosiv
høyspenningsinstallasjon
IAEA
ICAO
IMO
indirekte brannpåvirkning
industrivern
ISO-kurve
jord
jording
kabel
konfigurasjonsfaktor
konstruksjonsdelsanalyse (for brann)
kontaktledningsanlegg
kontinuerlig utslippssted
kontrollerklæring for prosjektering
kontrollerklæring for utførelse
kontrolltemperatur (ADR/RID)
kritisk temperatur
kullbuemeisling
LARK
laveksplosiv
lavspenningsinstallasjon
ledning
lighter
lighter med forvekslingsfare
lodding
logistikk - organisering
lokal brann
lokaliseringsfigur
luftlinje
matesystem
MEMU
NEI
oksidasjonshindrende middel
områdebrann
OTIF
overfyllingsvarsel
overfyllingsvern
overtrykk/beskyttelsesart "p"
passivt brannsikringstiltak
planlegging - organisering
primærbæresystem
primært utslippssted
produksjonsunderlag
påfyllingstrykk
redningsemballasje
RIB
RIBR
RIE
RIV
rømningssone
røykvarsler (1)
SADT
salveplan
samsvarserklæring for utførelse
samsvarsvurdering
sekundær bærende konstruksjon
sekundært utslippssted
selvaksellererende dekomponeringstemperatur
sikkerhetsventil
sliping
sone 0 - gassutslipp
sone 1 - gassutslipp
sone 2 - gassutslipp
sprengningsplan
standard brannmotstand
standard tid-temperaturkurve
stasjonært slokkeanlegg
steinsprekking
støveksplosjon
sveising
synsfaktor
teknisk sprengning
temperaturanalyse
termisk påvirkning
termisk skjæring
termisk sprøyting
termisk tykt materiale
termisk tynt materiale
tillatt maksimal-/minimaltemperatur (ts)
tillatt maksimaltrykk (ps)
tilsettmateriale
tosonemodell
trykkbeholder
trykkpåkjent utstyr
tømmingstrykk
UIC
ukontrollerbar brann
UN-nummer
utelukkelsesmetode
utvendig brannkurve
utvendig konstruksjonsdel
vakuumventil
vannvegg
varmeovergangskoeffisient
varmeskade (brannetterforskning)
varmestrømningskoeffisient
ytelseserklæring
åpningsfaktor

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende:eXTReMe Tracker